De verbouwing van de bedrijfsruimten in La Liberté tot Apollo hotel.

november 2014
Er wordt gestart met de verbouw van de bedrijfsruimten La Liberté naar Apollo hotel.

mei 2014
Vanuit de bewoners is er een werkgroep (klankbordgroep) opgezet. Tijdens de door Patrimonium georganiseerde bijeenkomst van 10 februari 2014 - waarin bewoners werden geinformeerd over de huurder van de commerciële ruimtes van La Liberté, Apollo Hotels & Resorts - werd aangegeven dat belangstellenden zich hiervoor konden aanmelden (ook was er toen een oproep voor leden voor de bewonerscommissie). De werkgroep inventariseert de wensen van de bewoners en bespreekt de bevindingen met heer De Vries van Patrimonium en mevrouw Bon van Apollo hotel. Bewoners van La Liberté hebben het verslag van deze bijeenkomst, van Patrimonium toegestuurd gekregen.

Geopperde ideeën met betrekking tot realisatie van Apollo hotel in La Liberté:
Er is een magnifiek idee om voor aan- en afvoer van goederen, bestemd voor Apollo hotel, de nooduitgang van de parkeergarage (waar dan een goederenlift zou moeten komen) te gebruiken. De ligging van deze route, aan de Laan van de Vrede, is ideaal.
Aan de Laan van de Vrede kunnen speciale parkeerhavens voor auto's van leveranciers gecreeërd worden.
Voordelen van deze constructie zijn:
- het gebruik van liften in Toren A en Toren B, als wel de lift op het middenterrein, wordt daardoor ontlast
- het gebruik van het middenterrein wordt daardoor ontlast
- er vindt geen conflict plaats met autotransport-vrachtwagens van Hertz autoverhuur, wagens van de Milieudienst en eventuele wagens van brandweer, politie en ambulances, aan de Laan van de Vrijheid.

Ook kunnen aan de Laan van de Vrede parkeerplaatsen komen voor bussen van reisgezelschappen die per bus Apollo hotel bezoeken.

Om wachttijden en overlast voor bewoners bij gebruik van de liften zo veel mogelijk te beperken, zouden hotelgasten vanuit de parkeergarage de lift naar de begane grond in Toren A kunnen gebruiken. Op de begane grond gaan ze dan via een (nog te maken) doorgang naar de bedrijfsruimten (Apollo hotel) waar zij zich bij de receptie inschrijven om daarna met de lift - in de bedrijfsruimte/Apollo hotel - naar de verdieping, waar zij hun kamer hebben, of naar het restaurant te gaan.
(Immers, in het oorspronkelijke plan - waar nu geheel omheen gegaan wordt - zouden medewerkers/bezoekers van de bedrijfsruimten, géén gebruik van de liften voor bewoners maken. Aangekomen in de parkeergarage zouden zij met de lift op het middenterrein naar de begane grond gaan en dan, over het middenterrein, naar de ingang van de bedrijfsruimten in Toren A of Toren B).
Verder zou de snelheid van de liften verhoogd kunnen worden en zouden de liften, afhankelijk van het tijdstip, naar dié verdieping kunnen worden gedirigeerd waar op dat moment van de dag de lift het meest gevraagd wordt. Uit statistieken over liftgebruik is op te maken waar, wanneer, een lift wordt gevraagd. Ook zou één lift, standaard naar de begane grond kunnen worden gedirigeerd.
Liften zouden een knop moeten krijgen waarmee de liftdeuren dichtgaan (dit kan gecombineerd worden met bestaande knop: 'deuren open'). Als er per abuis een verkeerde knop wordt ingedrukt, moet deze keuze, met nog een druk op dezelfde knop, ongedaan gemaakt kunnen worden.

Het zou fijn zijn als geopperde ideeën meegenomen worden in de verbouw en dat niet na een tijd blijkt dat - net als het niet doortrekken van de liften in de bedrijfsruimten, naar de parkeergarage - een tweede majeure vergissing is gemaakt.