'Je ziet ze vliegen', dat was wat mijn moeder zei als ik weer eens iets wilde dat volgens haar niet mogelijk was.


Aanbevelingen voor een nieuw, sterk en vernieuwend Nederlands kabinet in 2023 (2024).

Verminder het aantal ambtenaren wat goed mogelijk moet zijn als problemen opgelost ipv. opgestapeld worden. Verminder het aantal partijen drastisch, regel dit in de wet vóór de nieuwe verkiezingen.
Dit zou kunnen als ìedere partij zich om het milieu, uitputting van de aarde, oorlogen, ongelijkheid tussen groepen mensen (en dat niet alleen in Nederland), maar ook om religie en boeren zou geven.
Er zouden dan geen partijen meer nodig zijn die vóór (alleen) welzijn van dieren, ouderen, boeren, milieu, jongeren, een bepaalde geloofsovertuiging enzovoorts zijn. Dat helpt enorm bij het terugbrengen van het aantal partijen naar een wat aanvaardbaarder en beter werkzaam geheel. Bijvoorbeeld de PvdD heeft welzijn van dieren op de kaart gezet, iedere partij is daar mee begaan waarmee de PvdD overbodig is
Personen die uit een partij stappen, een eigen partij willen beginnen, moeten minimaal 5 zetels hebben, pas dit op korte termijn in de wet aan.

Stel een kabinet met jonge personen samen die over hun en over landsgrenzen willen kijken en dat ook doen. Mensen die open, eerlijk en zelfreflectief zijn. Beperk de mediatraining, neem die niet te letterlijk zodat we geen politici krijgen die bij ieder woord dat zij zeggen met hun hoofd knikken om dat te benadrukken waardoor zij op een ja-knikker lijken.
Schaf marktwerking, zoals zorgverzekering, af, draai dat terug. Los lang uitstaande problemen - uit vorig kabinetsperiode(s) - op in de eerste twee jaar binnen de nieuwe regeerperiode.
Rond een kabinetsformatie in maximaal 2 maanden af.
Breng de regeerperiode van 4 naar 6 jaar (dus ook om de zes jaar verkiezingen). Ná die zes jaar wordt een nieuwe ministerpresident gekozen.

Ga direct en adequaat met nieuw ontstane problemen aan het werk, los ook deze op binnen bestaande regeerperiode, doe dat zó dat er (nooit) een parlementaire enquête nodig hoeft te zijn.
Wees open, geef duidelijke informatie over een ontstaan probleem/situatie, hoe dat is ontstaan, (hoe) had dit voorkomen kunnen worden, hoe is (wordt) dit opgelost, wat wordt gedaan om dit te voorkomen.

Voorop moet staan dat welzijn belangrijker is dan welvaart, wij (de wereldbevolking) er zich van bewust is (wordt) dat alleen samenwerking, iedereen in de wereld verder helpt.
© Phoned, augustus 2023.


januari 2023 Languitstaande problemen met toegang parkeergarage opgelost?

Na weer wat aanpassingen ziet het er naar uit dat de languitstaande problemen met toegang parkeergarage eindelijk opgelost lijken. In hoeverre het in de media verschijnen van soortgelijke problemen bij parkeergarage van het complex Ten Cathrienen aan de Schoolholm, hierin een rol hebben gespeeld is niet duidelijk.

1 november 2022 Languitstaande problemen met toegang parkeergarage nòg steeds nièt opgelost
Éen jaar verder en de toegangsrolhekwerken van de parkeergarage staan, voor de zoveelste keer, al weer enkele weken achter elkaar wagenwijd open. Dit wordt nu afgewisseld met dat er enkele dagen zijn, dat rolhekwerken wèl dicht zijn.
Dat de roldeuren van de parkeergarage in La Liberté niet de enige plek is met problemen die maar structureel niet verholpen worden, blijkt uit een artikel op de Sikkom-site waarin is te lezen dat ook van de parkeergarage van het complex Ten Cathrienen, Schoolholm 10, de toegang dagenlang open staat, dat daar zelfs in een zevental auto's ingebroken is.
Ook voor de problemen dáár - volgens de informatie - maar geen definitieve oplossing komt en ook dit complex eigendom van Patrimonium is.

oktober 2021 Languitstaande problemen met toegang parkeergarage nòg steeds nièt opgelost
Nòg steeds zijn er problemen met de parkeergarage en nog steeds staat het toegangsrolhekwerk dagenlang open; de motor die stuk zou zijn, zou 11 oktober binnenkomen en geplaatst worden. Het lijkt er nu op dat de motor niet stuk (huh ....., Meten is toch Weten!) is, maar wordt er nu gedacht aan, dat de storingen veroorzaakt worden door interveniërende stralingen.

addendum
22 oktober 2021
Na zo'n 1½ dag zònder problemen, werkt nú de uitgangsdeur van de parkeergarage nièt en staat wagenwijd open. Wat zou het deze keer zijn, wéér een defecte motor, opnieuw buitenaardse straling of zou de eerdere en herstelde verstoring toch ook niet aan een kabeltje hebben gelegen.

addendum
20 oktober 2021
Na zo'n 1½ maand werkt de toegangsdeur van de parkeergarage voorlopig weer. Geen defecte motor, geen buitenaardse straling, slechts een verstoring door een kabeltje. Op naar de volgende openstanding.

september 2020 Languitstaande problemen met toegang parkeergarage nòg steeds nièt opgelost
Nòg steeds zijn er problemen met de parkeergarage en weer staat het toegangsrolhekwerk dagenlang open; nu is er motor stuk. Een bewoner zegt hierover: "Zo'n flut motortje, iedere motoren leverancier heeft voorraad en anders binnen 24 uur leverbaar. Een kwestie van prioriteit, maar dit is waarschijnlijk geen noodzaak."
Naar boven

mei 2021 Ontbreekt menselijke maat alleen in het kabinet?!
Mensen willen graag als mensen en niet als nummers behandeld worden, hierover is de 'laatste tijd?' veel te doen, kijk naar oa. Belastingdienst, CBR, en UWV waar een parlementair onderzoek naar het falen van deze instanties komt.
Maar niet alleen de overheid, rijks- en gemeentelijke instanties staan mijlenver van mensen, het probleem speelt ook bij veel leveranciers, firma's, instanties.
Zij nemen je nauwelijks serieus, lossen het probleem dat jij hebt niet op maar gooien dit bij jou over de schutting. Contactgegevens op sites ontbreken vaak of zijn ver weggestopt. Een antwoordnummer ontbreekt bijna altijd. Meestal zijn leveranciers alleen te bereiken via webbased e-mail, vaak het enig en gebrekkig medium voor communicatie waarin je een beperkt aantal woorden kunt gebruiken, geen gebruik van cursief en vet kunt maken en vaak is er geen mogelijkheidheid voor het bijsluiten van afbeeldingen, kan je geen ontvangst-en leesbevestiging aanzetten.
Vragen worden niet, slecht of onvolledig beantwoord, als voorbeeld: op een vraag welke afbeelding hoort bij de omschrijving van een laptop en wat de prijs daarvan is, wordt alleen het eerste gedeelte van de vraag beantwoord. Wel krijg je ogenblikkelijk een reactie als je iets wilt bestellen.
Als je al een antwoord op een (webbased) e-mail krijgt en daarop reageert zie je dat dat adres een noreply-adres is, wat zeg maar zoiets betekent als valonsnietlastigvervelendeklant@ah.nl.
Albert Heijn - ja die van minder suiker, zout en andere ingrediënten die totaal overbodig zijn, behalve als je flink wilt aankomen. In de nieuwe verpakking (release 2021) van langgraan zilvervliesrijst (8710400339977) zit nu 0,6 gram suiker per 100 gram, in de oude verpakking (8710400339977) was dat nog 0,4 gram - is zo'n firma die graag wil dat je hen zo min mogelijk vermoeid met allerlei lastige vragen. Een e-mailadres is op hun site dan ook niet te vinden. Wel kan je via het onveilige WhatsApp 'direct' met AH communiceren. Dus via dat medium een probleem/vraag voorgelegd en ja hoor, onmiddellijk een antwoord terug: "Als digitale assistent heb ik moeite dit bericht te begrijpen. Zou je je bericht in één zin willen herhalen? Dan begrijp ik je beter."
De Belastingdienst heb ik (in 2017) twee keer een brief met dezelfde inhoud moeten sturen voordat een medewerker mijn vragen beantwoorde.

Een firma, instantie, leverancier moet er voor zorgen dat een KLANT op alle mogelijke manieren contact op kan nemen en niet ingeperkt wordt tot één medium, die de KLANT misschien niet wìl gebruiken of daar niet de beschikking over heeft. Die contact-informatie moet duidelijk en volledig op de (of een van de eerste) pagina's te zien zijn. Het is aan de KLANT hoe hij de firma, instantie benadert.

augustus 2020 Languitstaande problemen met toegang parkeergarage nòg steeds nièt opgelost
Nòg steeds zijn er problemen met de parkeergarage: weer staat het toegangsrolhekwerk dagenlang open.
Ook aan dìt onderwerp is hier, eerder al, veel aandacht besteed.
Naar boven

juni 2020 Rammelende hekwerken loggia's: problemen nòg steeds nièt opgelost
Wéér/nog steeds rammelen de hekwerken er op los!
In oktober 2019 zijn er bij een aantal appartementen metalen schetsplaten (een soort peaky blinders) geplaatst op het hekwerk van de loggia's.
Deze operatie is - niet gehinderd door enige kennis - uitgevoerd; er is geen onderzoek naar het achterliggend probleem gedaan, bewoners is niets gevraagd en zijn over plaatsing maar even niet geinformeerd (zij betalen de huurverhoging immers wel).
Deze platen zouden het rammelen bij harde wind moeten voorkomen. Met het plaatsen van deze platen zijn de schroeven, waarmee het hekwerk (ècht) vastgezet kan worden, 'deskundig' afgedekt. Deze platen moeten nu dus verwijderd worden om bij die inbusschroeven te kunnen komen. Maar goed dat de platen nièt vastgelast zijn. Wederom een ingrijpende en kostbare operatie. Wat weer een treurnis en wat een incompetentie en ondeskundigheid van de christelijke woningbouwvereniging.

Aan dit onderwerp is eerder al, juni 2017, maart 2018, april 2018, oktober 2019, januari 2020 aandacht besteed en de lezers weten inmiddels dat het aanbrengen van touwen en het plaatsen van platen, géén oplossing is voor dit lang uitstaand probleem en dat de eigenlijke oplossing, eenvoudig, simpel en goedkoop is.

juni 2020 Languitstaande problemen met toegang parkeergarage nòg steeds nièt opgelost
Nòg steeds zijn er problemen met de parkeergarage: weer staat het toegangsrolhekwerk dagenlang open.
Ook aan dìt onderwerp is hier, eerder al, veel aandacht besteed.
Naar boven

april 2020 Wéér een bordje erbij, vervolg op de 10 (ge)bo(r)den van de christelijke woningbouwvereniging
Wéér is er een bord in het complex (de parkeergarage) geplaatst (in januari 2020 is hier eerder al over geschreven) waarmee de christelijke woningbouwvereniging 'kampioen borden plaatsen' wil worden. Door al die borden kun je de auto's niet meer zien. Wanneer komt er nou, structureel, een ordehandhaver in de parkeergarage en misschien een telefoonnummer waar 'overtreders' gemeld kunnen worden èn geldt deze regeling ook voor auto's van de christelijke woningbouwvereniging?
Zou de christelijke woningbouwvereniging, als zij uit zou gaan van weldenkend- en verantwoordelijkheid van de bewoners en aan hen de aanbevelingen/tips zoals hier te lezen is, geeft, wellicht veel vriendelijker overkomen en bewijzen dat zij haar bewoners serieus neemt, in plaats van het plaatsen van al die borden?
Het verspreiden van die aanbevelingen/tips zou, ieder jaar opnieuw, gedaan kunnen worden; dit is veel vriendelijker en minder paternalistisch.


Naar boven

april 2020 Altijd maar, dat wijzen naar een ander
Ik bracht een pakketje aan bij het postkantoor waarvoor ik op mijn smartphone - heel modern - een barcode had ontvangen. De barcode werd door de medewerker gescand maar niet herkend. Ook een tweede poging leverde geen gunstig resultaat op. De medewerker zei 'dat dit een code was van een zending naar mij', wat ik ontkende maar ja, niet gescand niet ingeklaard.
Thuis dezelfde barcode geprint, op de doos geplakt en ingeleverd bij het postkantoor: géén probleem.

Toen ik voor de 2e keer naar het postkantoor reed, op mijn fiets, kwam er vanaf het parkeerterrein een autootje aangereden met een snelheid waarvan leek dat deze zó - zonder te stoppen - de weg op zou rijden, dus veiligheidshalve stopte ik en de chauffeur stopte uiteindelijk ook. Toen ik verder reed, riep hij door het open raam: "Boerenlul".
Naar boven

februari 2020 Languitstaande problemen met toegang parkeergarage nòg steeds nièt opgelost
Nog steeds problemen met de parkeergarage: roldeur ingang staat dagenlang open.

januari 2020 Languitstaande problemen met toegang parkeergarage nòg steeds nièt opgelost
Deze week (6) kwam weer een bewoner vast te zitten tussen de slagboom en de roldeur toen hij met zijn auto de parkeergarrage in wilde. Ondanks alle borden en de vorige week door de firma ASSA ABLOY geplaatste (verkeers)lichten ging het rolluik naar beneden voordat de auto in de parkeergarage was.
De bedieningselementen en de touwen, om het hekwerk elektrisch of handmatig te kunnen bedienen, zijn nòg steeds nièt te gebruiken.
Eerder die dag ging spontaan een slagboom omhoog. Er was niemand, geen auto, scooter, bewoner (met pas in zijn broekzak), hotel employee of andere personen in de buurt.
Je zou mogen verwachten dat de christelijke woningbouwvereniging haar klanten over de gewijzigde toegang informeert en instructies over de nieuwe procedure verstrekt. Of ze dat nou niet doen omdat ze weten dat de problemen aan blijven houden zolang er niet rigoureus iets aan de problemen wordt gedaan ......
De recent aangebrachte veranderingen hebben wederom niet geholpen. Wèl zullen deze aanpassingen de nodige kosten met zich meegebracht hebben, waardoor bijvoorbeeld de huur voor een plek in de parkeergarage omhoog kan, want de kosten zijn gestegen. Verder naar beneden is veel meer over deze en andere languitstaande problemen te lezen.
Naar boven

januari 2020 Mag het licht aan? Bewoners in het donker (bis)
In het kader van bezuinigen is er in de centrale hal op de begane grond, ergens in week 5, iets (wàt?) aangepast aan de verlichting. Het is er plotsklaps enorm donker is geworden. Op een e-mail van een bewoner, met vragen hierover, antwoordt de christelijke woningbouwvereniging maar even niet. De klant is géén koning bij hun!

addendum
februari 2020
De sterkte van de verlichting in de centrale hal op de begane grond van Toren A is 142 LUX.
Die in de hal van Toren B - waar de verlichting nog nièt is aangepast - is 406 LUX.
Het aantal armaturen in de kleinere hal van Toren B is (die bij de liften niet meegerekend) 9. In Toren A is dit aantal teruggebracht naar 6.

addendum
21 februari 2020
Op de e-mail (1 februari verstuurd) van een bewoner, heeft de christelijke woningbouwvereniging nog maar even nièt gereageerd.

addendum
24 februari 2020
Op een 2e e-mail (vandaag verstuurd) kwam zo'n 2 uur later al, de Technische Dienst bij de betreffende bewoner aan: er gaat naar het probleem gekeken worden. Of de bewoner over de voortgang geinformeerd gaat worden konden de twee medewerkers dan weer niet zeggen.
Naar boven

januari 2020 De 10 (ge)bo(r)den van de christelijke woningbouwvereniging

Naast bordjes voor het nièt uitlaten van je hond in de tuin, zijn er nu op het middenplein tussen de twee woontorens, borden verschenen waarop gewaarschuwd wordt voor het parkeren van je fiets (wegknipregeling) buiten het door de christelijke woningbouwvereniging aangebracht keurslijf.

Hebben we eerder al kunnen zien dat er een wielklem op een auto van een bewoner - die buiten de lijntjes had gekleurd - was geplaatst, nu is er een 'wegknipregeling' van toepassing. Je mag ook geen fietsen plaatsen buiten de lijntjes. Gelukkig, dit geldt - zo te zien - alleen maar voor fietsen en niet voor brom- en bakfietsen, transportfietsen (oa. Coolblue), scootmobielen, Aixams en Microcars.

Postbodes, zorgverleners, leveranciers, artsen, weest op je hoede; je vervoersmiddel kan maar zo verdwenen zijn en vind je slechts restanten van je slot.
In hoeverre de christelijke woningbouwvereniging verplicht is bewoners/overtreders te informeren over deze ernstige overtreding en hen eerst de gelegenheid te geven om de overtreding zelf ongedaan te maken, de zogenoemde begunstigingstermijn, zoals Artikel 5:21 AWB voorschrijft, voordat de fiets weggeknipt wordt is niet bekend. Het middenplein is privéterrein.

Enkele ideeën voor nog wat extra (onder)borden: 'Geldt voor alle voertuigen, ook die op drie wielen', 'Geen graffiti', 'Verboden gebruik hash en/of alcohol', 'Rookvrije zone', 'Geen bakfietsen', 'Sigarettenpeuken niet hièr maar dáár', 'Geen samenscholingen', maar wel: 'Hier verzamelen', 'Eigen terrein (eerst)', 'Geen auto's op het middenplein', 'Wegknipregeling bromfietsen/brommobielen' en fietsen wèl in de fietsenstalling, maar niet in het fietsenrek, enzovoorts.

Zouden aanbevelingen/tips zoals hier te lezen en ook al eens onder de aandacht van de directeur van de christelijke woningbouwvereniging gebracht, met de suggestie om deze aan nieuwe bewoners te geven en ieder jaar opnieuw, onder aandacht van alle bewoners te brengen, niet veel vriendelijker, maar vooral minder paternalistisch zijn?
Naar boven

januari 2020 Mag het licht uit; bewoners in het donker
Het was even schrikken toen bewoners 17 januari (de kersttijd alweer ver achter zich) hun huis uitkwamen en op een totaal donkere omgang belanden. Alle verlichting was uit. Wat was er aan de hand, wat was er gebeurd? In de tast liepen de bewoners naar de lift of naar hun huis, probeerden de sleutel in het slot te prutsen.
Wat was de oorzaak van deze, niet door de christelijke woningbouwvereniging aangekondigde, totale verduistering?
De firma SmiLED Lighting was aan het werk gegaan met het vervangen van de TL-plafonnières door LED-armaturen. De UIT-bordjes waren weliswaar aan, maar ook die gingen na een half uur uit (want ook dàt circuit maar even uitgeschakeld), waardoor de duisternis compleet was.
Vjf dagen later al, kregen de bewoners een brief van de christelijke woningbouwvereniging waarin zij werden geïnformeerd over ‘vervanging verlichting’: ‘Zoals u wellicht heeft vernomen, is de firma Smiled onlangs gestart met werkzaamheden wat betreft de verlichting in uw wooncomplex.’ Inderdaad, dàt hadden de bewoners proefondervindelijk zelf al ‘vernomen' en natuurlijk: de bewoners hebben voor de 'enige overlast', enig begrip.
Naar boven

november 2019 Nog steeds problemen met toegang parkeergarage [geldverkwisting]
Zoals in 2017 al geschreven zijn er nu (november 2019) nog steeds problemen met de toegang naar de parkeergarage. Nog steeds gaan bomen nièt omhoog of juist wèl, roldeuren gaan nièt open of blijven juist open staan.
Dat dit te maken zou hebben met ondeskundig gebruik, is uit te sluiten, want om de bedieningselementen, is een hekwerk (metalen kast met slot) geplaatst, zodat daar - in geval van nood - in ieder geval géén gebruik van gemaakt kan worden.
Wanneer deze, maar steeds voortdurende problemen met de automatische bediening van roldeuren en slagbomen - voor toegang tot de ondergrondse parkeergarage - daadwerkelijk en definitief opgelost gaan worden ......
Naar boven

oktober 2019 Nog steeds problemen met toegang parkeergarage [geldverkwisting/ondeskundigheid]
Zoals in 2017 al geschreven zijn er nu (oktober 2019) nog steeds problemen met de toegang naar de parkeergarage.
Een bewoner kreeg het rolluik op het dak van haar auto, terwijl de slagboom omhoog en ook het rolluik toch werkelijk geopend was. De auto was nogal beschadigd en moest worden hersteld, kosten €900.
Zolang dit - sinds 2011 bestaand - probleem niet structureel wordt aangepakt, zullen er problemen blijven bestaan en is al het geld hieraan besteed, weggegooid geld.
Naar boven

oktober 2019 Rammelende hekwerken loggia's. De oogkleppen van de christelijke woningbouwvereniging [geldverkwisting/ondeskundigheid]
Afgelopen week (week 43) zijn er bij een aantal appartementen metalen platen (een soort peaky blinders) geplaatst op het hekwerk van de loggia's.
Deze actie is uitgevoerd omdat er bij enkele bewoners, een losgeraakt deel van het hekwerk van de loggia bij heftige wind een enorm lawaai maakte, wat 'opgelost' werd - waarover eerder al is geschreven - door een metalen plaat in de vorm van een driehoek op het hekwerk te schroeven.
Dit probleem hàd opgelost kunnen worden door het slechts aandraaien van een inbusschroef (zie afbeelding hieronder) die bij plaatsing van het hekwerk, niet goed aangedraaid en los gegaan is.Een totaal overbodige, materiaal-, tijd- en geldverslindende operatie.

De bewoners zijn over deze actie 'versterken balkonhek' geïnformeerd, maar aan hen is niets gevraagd, er is geen onderzoek gedaan hoeveel bewoners nou daadwerkelijk een probleem hebben met een loszittend hekwerkonderdeel.
Voor zover bekend, beperkt dit zich tot zo'n 5 appartementen aan de oostkant van Toren A, wat met het aandraaien van die inbusschroef opgelost zou zijn.
De hekwerken kunnen er niet zomaar uit vallen, daarvoor moeten wel eerst de bouten van de verticale staanders los gemaakt worden.
btw. Ook aan de onderkant van het hekwerk zouden van die platen moeten komen, want ook dáár zitten die inbusschroeven (je kunt deze voelen), ik ben benieuwd wanneer daar die platen geplaatst gaan worden.

addendum
januari 2020
Ik kreeg iemand van de christelijke woningbouwvereniging aan mijn deur met de vraag of ik nog problemen met het rammelend hekwerk op mijn loggia had, waarop ik antwoordde dat ik nooit problemen daarmee heb gehad. Ook vertelde ik hem dat de uitgevoerde actie totaal overbodig en geldverkwistend was, omdat de oplossing heel eenvoudig is en heb ik hem de inbusschroeven laten zien. Zijn reactie was: 'Dat de christelijke woningbouwvereniging dat niet kon weten, want niet bij de bouw aanwezig'. Dat laatste geldt ook voor mij!
Recent hoorde ik dat er weer een bewoner is, met een klapperend hekwerk. Ik ben benieuwd wat de christelijke woningbouwvereniging daar aan gaat doen; een stalen plaat zo groot als het hekwerk plaatsen of de hele loggia afbreken .....
Zoals eerder geschreven zijn er slechts peaky blinders geplaatst aan de bovenkant van het hekwerk terwijl er ook aan de onderkant inbusschroeven zitten die, aangedraaid kunnen worden.
Naar boven

oktober 2019 christelijke woningbouwvereniging plaatst wielklemmen
De eerste wielklem op een auto in de parkeergarage, is geplaatst (week 42). Ja, de auto stond niet precies in het vak en dat moet natuurlijk wel, want daarvoor is een huurovereenkomst (artikel 4.2/4.9) getekend. Afgezien van dit rigide beleid, zijn de parkeervakken niet zo groot wat het vooral bij een wat grotere auto moeilijk maakt om in het vak te parkeren, en doordat de mogelijkheid voor uitstappen danig beperkt zijn, dit door het recent plaatsen van geldverslindende hekwerken (daar is de christelijke woningbouwvereniging goed in) dit om een scheiding tussen het parkeergedeelte van bewoners en die van hotelgasten aan te geven.
Een rondgang door de parkeergarage leert, dat nogal wat auto's op de strepen van het vak of er zelfs overheen staan ipv. erin. De christelijke woningbouwvereniging mag wel wat extra wielklemmen inkopen.
De betreffende bewoner heeft over de geplaatste wielklem een e-mail aan de directeur van de christelijke woningbouwvereniging gestuurd, maar heeft tot nu toe (14 dagen ná versturing e-mail) geen enkele reactie ontvangen, dáár is - bewoners hebben dit eerder ervaren - de christelijke woningbouwvereniging wèl goed in: niet reageren, geen antwoord geven, slecht communiceren. Wat een treurnis.
Een actieve bewonerscommissie zou hier misschien iets aan kunnen veranderen.

addendum
februari 2020
De bewoner op wiens auto een wielklem was gezet wordt ondanks zijn protest binnenkort door de christelijke woningbouwvereniging voor de rechter gesleept. Betreffende bewoner had, zonder eerst een waarschuwing te krijgen, de wielklem gekregen. Een andere bewoner, van wie de auto òòk niet keurig in het vak stond, had die wèl gehad.
Hoe noemen ze dat: willekeur, twee maten ....
Naar boven

augustus 2019 Valse informatie en niet nagekomen beloftes
Ik wilde een artikel op een Nederlandse XiaomiProducts-site bestellen, de informatie daar zag er veelbelovend uit: 'Voor 15:00 besteld binnen 1 werkdag in huis! Niet goed? Geld terug! Laagste prijzen in nederland!'

Het door mij gekozen artikel was op voorraad, op werkdag vóór 15:00u. (om 14:08u.) besteld, dus de volgende dag in huis.
Direct ná mijn bestelling kreeg ik zo'n automatisch gegenereerd bevestigingsbericht (en dat niet één keer maar twéé keer) waarin stond: 'Uw XiaomiProducts bestelling 24648 is verzonden!'.
Verderop stond de wat verontrustende tekst: 'Hebt u uw bestelling binnen drie tot vijf werkdagen na ontvangst van dit verzendbericht niet ontvangen, stuur ons dan een bericht.' Deze tekst was ik niet op de site van de leverancier tegengekomen, als dat het geval was geweest zou ik mij wellicht bedacht hebben om de bestelling bij deze firma te doen. Kennelijk weet de firma zelf dat zij zich niet aan haar beloftes houdt!
En inderdaad, beloofde uitlevering 'de volgende dag', werd niet gestand gedaan. Diezelfde dag de firma via e-mail hierover bericht en gevraagd:"Waarom er twee keer op dezelfde dag een verzendbevestiging (binnen een uur) van hetzelfde product is verstuurd, waarom ik het product de volgende dag niet heb ontvangen, waarom ze informatie op hun site plaatsen die niet waargemaakt wordt." en nog enkele andere vragen.
Later op de avond, die dag, kreeg ik een antwoord op mijn e-mail - het bericht met nb. mijn vragen hierboven - met de vraag: 'Heeft u het product vandaag mogen ontvangen?'. Van de door mij gestelde vragen was voor het gemak, veronderstel ik maar even voor het gemak, geen enkele beantwoord!
Ik heb verzocht (gevraagd) mijn betaling per omgaande terug te storten (immers: 'Niet goed? Geld terug!'), wat gezien mijn eerdere ervaring met deze firma waarschijnlijk niet zal gebeuren, evenmin als dat ik een antwoord verwacht op mijn vraag (vragen).
Naar boven

september 2018 Hoe komen wij van ING af? [in de herhaling]
Opnieuw staat de ING, nú vanwege witwaspraktijken fel in de schijnwerpers: "Ralph Hamers geeft al jaren leiding aan een criminele organisatie", zoals een lezer schreef in een krant. Deze CEO (en niet alleen hij), stapt niét op, wordt niét ontslagen, en gaat waarschijnlijk gewoon verder met waar hij is gebleven: witwassen. Een eenvoudig werknemer die een potlood in zijn zak steekt, hangt al ontslag boven zijn/haar hoofd. Kennelijk heeft opnieuw deze bank niets geleerd van de 2008-crisis en wordt weer gered door de overheid.
Behalve dat we nu massaal zouden moeten overstappen naar een andere bank, moeten we ook maar eens 'en masse' overstappen naar een andere regering.
Naar boven

juni 2018 Slechts 40.000 km gereden op BMW motorfiets en ABS-pomp al stuk
Mijn BMW motorfiets was aan een grote beurt toe en ook moest er naar het ABSysteem worden gekeken dat niet goed functioneerde. Een verkoper had het er over dat de motor 'total loss' was; de ABS-pomp was stuk. Ik was daarover nogal verbaasd omdat mijn motor slechts 40.000 km heeft gelopen. Mij werd aangeraden om 'm in te ruilen op een nieuwe motor. Mijn argumenten dat ik het wel erg snel vind dat al na 40.000 km de ABS-pomp stuk is, ik motorrijders ken, die meer dan 100.000 km met eenzelfde ABS-pomp rijden en stelde de dealer voor om uit coulantie, mij financieel enigszins tegemoet te komen. De dealer was niet voor- of achteruit te bewegen en bleef bij zijn feiten: 21 jaar oud, 40.000 km en tijd voor een nieuwe motor. Ook de overkoepelende motorrad-organisatie die ik met een vraag over coulantie benaderde, leek vastgeroest en was niet van zijn plaats te krijgen. Dit ondanks het feit dat ik regelmatig problemen met het ABS heb gehad en dit (oa. in 2005, 2007) bij de verschillende BMW-dealers heb neergelegd. Het lijkt dat zelfs een motorfiets - net als smartphones, tablets, ereaders, smarttv's en heel erg veel andere producten - een wegwerpartikel is geworden en dat je toch wel na een jaar of 2 een andere, nieuwe motor moet aanschaffen. Ik ben bijzonder tevreden over het prachtige model motorfiets dat ik heb en zal deze niet achteloos dumpen en zoek naar een andere oplossing.
Naar boven

april 2018 Belabberde service christelijke woningbouwvereniging [slechte service]
Over 14 (inmiddels 16), niet werkende lichtpunten in de parkeergarage, heb ik de klachtenafdeling van mijn christelijke woningbouwvereniging op 12 oktober 2017, 16 januari 2018, 25 januari 2018, 26 maart 2018, 4 april 2018 èn 19 april 2018 een e-mail gestuurd met het verzoek dit te repareren. Dit is tot op heden (april 2018) niet gebeurd, ook ontvang ik geen enkel bericht over dat vb. de lampen uitverkocht zijn of dat dit in week 14, 2019 verholpen gaat worden; NIETS.
Ook op meerdere e-mails gestuurd, aan de directeur, wordt gewoon niét gereageerd, ondanks mijn verzoek om mijn vragen te beantwoorden. De christelijke woningbouwvereniging heeft kennelijk nog nooit van SLA's gehoord.
Het wordt tijd dat er verandering komt op directieniveau of dat je kunt overstappen naar een andere woningbouwvereniging, een die de huurders wèl als klant ziet èn met respect behandeld. Lees eventueel meer over de slechte service en belabberde informatievoorziening van de christelijke woningbouwvereniging.

addendum
juni 2018
Vanuit Bewoners Belangen Behartiging La Liberté is een e-mail naar de christelijke woningbouwvereniging gestuurd over de maandenlang openstaande klachten (55) waaraan niets door de christelijke woningbouwvereniging wordt gedaan.

addendum
19 mei 2018
De op 19 april 2018 opnieuw gemelde problemen, mbt. verlichting in de parkeergarage èn 9 andere, nieuwe problemen, zijn nu - één maand later - nog steeds niet gerepareerd. Ondertussen wordt het in de parkeergarage steeds donkerder. Daar werken nú, 25 lichtpunten nièt.
Naar boven

maart 2018 Hoe komen wij van onze banken af?
Vandaag is de ING in het nieuws omdat Ralph Hamers, CEO van ING, er in salaris 50% op vooruit gaat.
Het gaat sinds kort weer beter met de economie in Nederland en iedereen profiteert daarvan of gaat daarvan profiteren. Niet dat de afgelopen recessie ook maar voor enige terughoudendheid in het prijsverhogen van allerlei zaken heeft geleid. Of dat nou een abonnement op De krant, de huur, verzekeringen of de prijs van de bloemetjes van mijn bloemenwinkel betreft, iedereen doet vrolijk mee in het prijzenopjaagcircus. Dat er hele groepen mensen zijn die er jaren niets bij hebben gekregen, sterker, er zelfs in inkomsten op achteruit zijn gegaan, speelt kennelijk geen enkele rol.
Het wordt langzaamaan tijd dat gewone mensen meer en zelf, hun heft in eigen hand nemen, te beginnen met het ontbanken. Maar, hoe komen wij van onze banken af? Wie het weet, mag het zeggen. Overstappen naar een andere bank, daarmee zou je kunnen beginnen.
Naar boven

augustus 2017 Belabberde service en garantie!
Bij mijn vorige verhuizing heb ik al mijn boeken weggedaan en leek mij de aanschaf van een ereader een voor de hand liggende en handzame oplossing voor het lezen van boeken. Ik heb vier (4) jaar geleden een Kobo Aura HD ereader gekocht waarover ik zeer tevreden was. Onlangs stokte het apparaat en verscheen er van het boek waaraan ik zou beginnen, slechts een kleine verticale streep - van de voorkant van het boek - in het midden van het scherm.
Het scherm is bevroren, het apparaat zit vast en een basisreset en het terugzetten van de fabrieksinstellingen (geheel volgens instructies van Kobo) brachten mijn ereader niet tot leven.

Contact met Rakuten Kobo klantendienst levert na lang en herhaald aandringen op mijn vraag: 'Eerder heb ik geschreven dat mijn vraag nièt is of er nog garantie op het apparaat is, maar wat ik kan doen om dit probleem te verhelpen, hoe dit opgelost kan worden?', het volgende antwoord op: "Als alle eerst onze excuses voor het ongemak, helaas zijn er geen oplossingen meer voor uw apparaat."
.... en op mijn vraag: 'Of het normaal is dat een Kobo Aura HD al na vier jaar, niet meer naar behoren werkt?', schrijft de Kobo-medewerker: "Of de E-readers langer als 4 jaar mee zullen gaan, normaal gesproken wel. Maar wij hebben soms klanten die hun E-reader binnen een jaar kapot bij ons aangeven, en sommige na 5 jaar dus dat verschilt."

En daar kan ik het dan mee doen, een apparaat dat al na vier jaar stuk is en niet gerepareerd kan worden. Kennelijk is het een toevalstreffer en mag je je zelf gelukkig prijzen als je Kobo ereader, 4, 5, 8 jaar of langer meegaat.
Wàt een rommel en wàt een abominabele slechte ondersteuning!

addendum
Ik heb mijn Kobo Aura HD ereader ná de communicatie met Rakuten Kobo klantendienst, aangeboden aan de reparatieafdeling van MediaMarkt maar ook daar werd gezegd dat de garantie slechts 2 jaar is en ze vertelden ook - en dat was nieuw voor mij - dat de levensduur van de Kobo Aura HD, 2 jaar is. Ik heb vette mazzel gehad.
Fabrikanten/leveranciers moeten de verwachte levensduur maar eens (met vette letters) in hun productinformatie gaan opnemen.
Naar boven

augustus 2017 Gestrest gehakt!
Verbeterd! Vernieuwd! Nog Beter! Transparanter! Minder Vet! Meer Vet! Minder Suiker! Meer Suiker! Alleen Natuurlijke Ingrediënten! Minder Zout! Meer Zout! Verpakking Vernieuwd! Niets Toegevoegd! Van Alles Toegevoegd!
Je ziet regelmatig reclame voor een vernieuwd product, de verpakking en/of de inhoud is/zijn verbeterd (vorig jaar nog was de vernieuwing van Spa®). Dit wordt dan flink van de daken geschreeuwd, extra reclamecampagnes worden opgezet.
Recent (week 33 - 2017) kwam mijn grootgrutter - ja, die, die op de kleinsten past - met vernieuwd gehakt.
Er wordt een nieuwe snijtechniek gebruikt en het gehakt gaat rustiger door de gehaktmolen, waardoor deze losser èn sappiger wordt. Ja, ze vinden wat uit tegenwoordig, hoé ontdekt men dat toch en ga jij dat proeven?
Ik heb nu al een suggestie voor de volgende steedsbeter van gehakt, een nieuwe naam: 'Gesneden'.
Naar boven

juni 2017 Paard achter de hoorns vatten [geldverkwisting/ondeskundigheid]
Er waren (direct na oplevering in 2011) problemen met de automatische bediening van roldeuren en slagbomen die toegang geven tot de ondergrondse parkeergarage van het complex waar ik woon. De bomen gingen niet omhoog, bleven juist omhoog staan, roldeuren gingen niet open of sloten niet. Duidelijk dat er aan het elektronisch circuit in combinatie met de detectielussen in de toegang naar en vanuit de parkeergarage, iets niet deugt. Aan beide zijden van de ingang van de parkeergarage zitten - binnenin - twee bedieningspanelen voor het geval (vb. bij calamiteiten) de roldeuren handmatig, elektrisch geopend kunnen worden. Deze panelen werden ook gebruikt door bewoners die met hun fiets de parkeergarage wilden verlaten. Door deskundigen is vastgesteld dat de problemen met de roldeuren en slagbomen kwamen, doordat bewoners deze roldeuren met de bedieningsknoppen bedienden. Het elektrisch systeem werd niet gerepareerd, maar als oplossing werden er stalen kasten, met slot, om de bedieningspanelen geplaatst. Ook de touwtjes - om het systeem te bedienen als de stroom is weggevallen - zijn weggemoffeld; bewoners kunnen er - ook in geval van nood - niet meer bij. De haperingen en verstoringen, die doen zich nog steeds voor.
Naar boven

juni 2017 Winden waaien om de hekwerken van de loggia's [geldverkwisting/ondeskundigheid]
Iets soortgelijks is nu te zien bij problemen met het hekwerk aan de gevel, bij loggia's. Dat rammelt van alle kanten en bij een flinke wind (uit de goede richting) veroorzaakt dit een gigantische hoop herrie, die bewoners van betreffend appartement, maar ook die van omliggende percelen uit hun slapen houden of juist voorkomen dat ze kunnen slapen.
De lasnaad is stuk, zo constateerde een medewerker van de christelijke woningbouwvereniging. Dit probleem werd opgelost door gaten in het hekwerk te boren en een verbindingsplaat tussen de verschillende onderdelen van het hek te bevestigen; een overbodige actie, want de lasnaad is niet stuk en het eigenlijke probleem is hiermee niet verholpen. Het wachten is op de (najaars)winden.

addendum
Er waait, maart 2018, een flinke wind (7 bft) vanuit het oosten en die rammelt weer krachtig aan het hekwerk aan de gevel, bij loggia's. Dit ondanks een eerder dit jaar, knullig aangebracht touwtje dat tijdelijk in het hekwerk is geweven. En weer kunnen een aantal bewoners 's nachts niet slapen of worden wakker en ook overdag een bak storende herrie.
De christelijke woningbouwvereniging zou die gedupeerde mensen op zijn minst overnachtingen in een hotel kunnen aanbieden, totdat de wind is gaan liggen en eindelijk eens dit probleem echt moeten verhelpen, ipv. deze houtje-touwtje oplossingen.

addendum
april 2018
Het touw is verwijderd en opnieuw zijn er - deze keer 5 - verbindingsplaat aangebracht; kennelijk heeft de christelijke woningbouwvereniging nog niet de fabrikant van het hekwerk benaderd om te vragen hoe het probleem - zonder deze foeilelijke lapmiddelplaten - wèl kan worden opgelost. De bewoners kunnen weer ademhalen, eh ... slapen, tot de volgende wind, want die komt en er waaien - zeker en vast - nog wel andere lasnaden los (wordt vervolgd).
Naar boven

juni 2017 De ultieme pasvorm van Nespresso koffie capsules en DE milieu
Naast de capsules van Nespresso zijn er veel andere merken die capsules produceren. Het nadeel van aldi andere merken is dat cups niet goed in de houder van het Nespresso apparaat passen, mn. de achterkant verschilt nogal, met als gevolg dat het water niet door, maar langs de cup loopt, in het opvangbakje terecht komt dat dan ook veel vaker geleegd moet worden, bovendien heb je minder koffie. Van veel (huis)merken heb ik cups geprobeerd, bijvoorbeeld, de Pellini Luxury Coffee levert bij 20 cupjes 60 ml restantwater op en opmerkelijk detail bij dit merk is, dat de afbeelding van het cupje op de verpakking, lijkt op dat van Nespresso, maar er (in het) echt, anders uitziet.
Blokker aluminium capsules (koffiecups) geven bij 6 cups al 30 ml water in het opvangbakje. Eigenlijk geldt dit voor ieder merk anders dan Nespresso (waarvan de cups wèl naadloos aansluiten, 20 kopjes levert 10 ml restantwater op) zoals ook de aluminium capsules van Perla, de smaak van koffie, van andere merken dan die van Nespresso, vind ik beduidend minder.

Van DE koffiebrander van Nederland, heb ik wat cups geprobeerd en de smaak van die koffie is beduidend beter dan die van de plastic cups. De pasvorm van die cups blijft een probleem en de cups kunnen gewoon in de huisvuilzak, Douwe Egberts heeft voor het recyclen geen oplossing. Als reactie op een vraag van mij daarover, meldt Douwe Egberts: "Op dit moment zijn we hierover in gesprek met verschillende instanties en we zijn bezig met mogelijk veelbelovende verbeteringen ten aanzien van klein aluminium materiaal." Eerst je geld, dan het milieu?
Aluminium cups van Nespresso zouden - voor recycling - door de bezorger (DHL) mee retour genomen moeten worden; dit gebeurt niet.
[bijgewerkt: 17 mei 2021]
Naar boven

mei 2017 'De 6 garanties van de Staatsloterij' aanvullen
Ik had de Staatsloterij op 27 april in een e-mail gevraagd waarom ik, in hun app bij lotnummers van de 'Bijzondere Trekking', als ik deze in de Staatsloterij-app invoer, niet de trekking van 27 mei 2017 kan kiezen? Bij 'Selecteer een trekking' in de app, staan Koningsdagtrekking 2017, 10 mei 2017 trekking, 10 juni 2017 trekking etc., maar géén 'bijzondere trekking 27 mei 2017'. Ik kreeg terstond een reactie, ah .... het was een areply (een automatisch gegenereerd antwoord), waarin vermeld dat ik binnen 10 werkdagen een reactie ontvang ...
Op 18 mei nog géén reactie. In het kader van hun wiedergutmachungactie 'De 6 garanties van de Staatsloterij', moeten zij wellicht 'houden aan gemaakte afspraken', daar aan toevoegen.
Direct na het versturen van mijn e-mail kreeg ik een bericht terug, een areply ...
Naar boven

oktober 2016 telefoonterreur ESSENT
Sinds begin september word ik dagelijks gebeld door de firma Essent (leverancier van stroom), die een verkooppraatje met mij wil houden. De twee keer dat ik heb opgenomen zei ik: 'niet geïnteresseerd te zijn en dat ik de verbinding zou verbreken', wat ik dan ook deed. Nadien probeert men mij nog dagelijks te bereiken (zie onderstaand overzicht).
Kennelijk heeft men bij Essent te veel energie, en geld over en hun tijd besteden met het bellen van klanten die geen interesse hebben, stalken wordt dat wel genoemd. Dat is hun maatschappelijke ambitie en zijn hun speerpunten.


Naar boven

juli 2016 KAKU, wat een scene
Recent een KlikAanKlikUit ICS-2000 aangeschaft waarmee ik verlichting, contactdozen, zonneschermen, buitenverlichting vanaf mijn smartphone en tablet kan bedienen. In de KlikAanKlikUit-app is het mogelijk om zogeheten scenes in te stellen. Hiermee kunnen verschillende acties, zoals een lamp uitschakelen, een andere lamp en de tv inschakelen, tegelijkertijd - met een druk op een knop - worden uitgevoerd. Ik had hier wat mee geëxperimenteerd en besloot de aangemaakte scene te verwijderen wat heel gemakkelijk zou moeten gaan door het kiezen van een potloodje (EDIT-modes) en daarna op het rode knopje (DELETE) - links naast de scene - te klikken.
Wat ik ook probeerde, de scene was op geen enkele manier te verwijderen. In het eerste antwoord op mijn e-mail aan KlikAanKlikUit wordt de door mij gevolgde werkwijze door een KlikAanKlikUit-medewerker als juist bevestigd; zo zou het wel moeten werken.
Men vraagt mij om het MAC-adres van de ICS-2000 zodat KlikAanKlikUit er op afstand naar kan kijken en in een 2e e-mail schrijft KlikAanKlikUit: 'We hebben in de ICS gekeken en konden niks vreemds vinden, we hebben ook gewoon zoals de besproken manier een scene kunnen verwijderen.'
Vreemd, waarom lukt dit KlikAanKlikUit wèl en mij niet .....

Bij nadere bestudering blijkt dat de Firmware op ICS-2000 van een Alpha-versie naar versie R17 is gebracht.
Klik, dat had men mij gewoon maar even nièt verteld ....
Hierna lukte het ook mij om moeiteloos scenes aan te maken èn te verwijderen.
Naar boven

juni 2016 koude douche voor service christelijke woningbouwvereniging [geldverkwisting]
De slang van de kraan naar de douchekop was, bij een klacht in 2013 over verminderde waterdruk, al eens zó deskundig gemaltraiteerd dat de metalen spiraal vlak bij de kop gebroken was. Bij het in de hand nemen van de douchekop wordt de slang daardoor bij een bepaalde stand afgeklemd waardoor het water met een pisstraaltje uit de kop komt.
Ik besloot er een melding van te maken bij de klachtenafhandeling van mijn christelijke woningbouwvereniging. Nog dezelfde dag van melding van het probleem, kwam een medewerker van de klachtenafhandeling met een nieuwe slang die snel was gemonteerd.
De volgende dag merkte ik dat de kop los in de houder zat en een eigen leven leidde, het conisch uiteinde van de slang aan de douchekopkant was te klein waardoor deze niet in de houder klemde. Opnieuw contact met de klachtenafhandeling leverde een tweede bezoek op waarbij dezelfde medewerker vertelde dat dit zo hoorde, het een 'originele' Grohe-slang was, er niets anders was, dit alles stellig bevestigd door een tweede (ze waren groots uitgerukt) medewerker. Voor mijn argument dat het uiteinde te klein was voor de houder en daardoor niet in de stand die ik belief, was vast te zetten waren ze niet gevoelig, dit was het en niets anders: klant is koning. Ik voelde me nauwelijks serieus genomen.

Kennelijk heeft de medewerker later toch nog zijn gedachten laten werken en belde hij een week ná zijn eerste bezoek bij mij aan (hij was deze keer alleen), met een nieuwe slang (deze keer een Grohe), heeft deze gemonteerd, waarna de douchekop wèl in de houder te fixeren is.
Naar boven

juni 2016 Spa® in het reine
De firma Spa vond het kennelijk nodig om haar producten eens rigoureus te restylen. Begin maart 2016 kwam Spa met oa. een nieuwe versie van Spa fruit Lemon Cactus - waar ik liefhebber van ben - dat eerst in een fles met een inhoud van 1,5 liter zat, maar nu een inhoud van 1,25 liter heeft. Op het etiket las ik dat het nieuwe product maar liefst 6,9 gram suiker bevat, 5,3 gram meer dan het oude waar 1,6 gram per 100ml in zit. De hoeveelheid vruchtensappen is van 19% naar 10,1% gegaan.

Spa, 'vernieuwd', inhoud 1,25 liter
Voedingswaarde-informatie 100 ml 250 ml
Koolhydraten 6,9 g 17,3 g
waarvan suikers 6,9 g 17,3 g

Spa, vertrouwd, inhoud 1,5 liter
Voedingswaarde-informatie 100 ml 250 ml
Koolhydraten 1,6 g 4 g
waarvan suikers 1,6 g 4 g

Een vertegenwoordiger van Spa Nederland reageert op de verbaasde vragen over de nieuwe samenstelling die op sociale media verschenen met:
"De nieuwe Spa limonades bevatten inderdaad meer suiker. Dit komt omdat Spa de samenstelling van de producten gewijzigd heeft. Spa staat namelijk voor natuurlijke dranken."
Ook met de prijs is wat gerommeld, de oude verpakking kostte €1,41 (16-02-2016), de nieuwe met minder inhoud maar wel meer suiker is wat duurder, namelijk €1,51 (21-03-2016).
Ik moet maar eens uitkijken naar een ander merk frisdrank of anders gewoon een glas kraanwater waar ik zelf een citroen en/of sinaasappel boven uitknijp.
Naar boven

mei 2015 Kijk jij ook naar je cd-speler als je naar muziek luistert?
In een aflevering van een actualiteitenprogramma kwam een item over harde (achtergrond)muziek in reportages - oa. over de verstaanbaarheid van de reportage rondom Koningsdag kwamen enorm veel klachten binnen - en televisieprogramma's langs.
Een deskundige, editor bij het programma EenVandaag, Maurits Dijksterhuis, zegt hierover: "Een verhaal of item zonder muziek wordt best wel snel saai, dus je hebt die muziek gewoon nodig." Ook zegt hij: "Probleem is alleen, als het hier heel goed klinkt, kan het thuis - om welke reden dan ook - heel anders klinken."
Als ik muziek wil horen, zet ik (mijn voorkeur) muziek aan, als ik naar een interview kijk hoef ik daar geen muziek onder, zo nodig verzorg ik die zelf.
Misschien zouden editors - van welk programma dan maar ook - de mix moeten doen op een tv met speakers aan de achterkant ipv. BNS monitoren of anders, daarvoor te gebruiken.

Een andere deskundige zegt in het programma dat bij veel tv's, vanwege het design, luidsprekers naar beneden of nog erger, naar achteren (zoals bij Bose) zijn gericht waar, door het indirecte geluid, dit veel minder duidelijk verstaanbaar is dan met luidsprekers aan de voorkant.
Ik heb mijn tv aangesloten op een installatie met luidsprekers naar voren gericht en ik vind dat de achtergrondmuziek en het gesprek regelmatig omgewisseld worden.
Men zou natuurlijk, alle muziek weg kunnen laten bij programma's waar het gaat om het gesproken woord en rekening kunnen houden met de kijker/luisteraar; tenslotte worden ouderen een steeds grotere en belangrijker doelgroep, voor zover er nog geen wetenschappelijk onderzoek is gedaan of alleen dié last van harde muziek op televisie hebben.
Naar boven

september 2014 Dekje maar toe
Voor een van mijn bedden had ik een matrasbeschermer nodig; dit is een jute viltdek dat tussen lattenbodem en matras ligt.
Een beschermer met afmetingen die ik zocht, 100 x 210 cm, was via plaatselijke en aanzienlijk in aantal geslonken beddenwinkels niet te verkrijgen, dus besloot ik dit bij een webwinkel te bestellen. Wat kan er bij het bestellen van een, zo concreet product, nou misgaan, zo dacht ik.
Ik heb bij een winkel, die bol staat van producten, een matrasbeschermer met de juiste afmetingen en die ook verder aan mijn eisen voldeed, besteld.
Een paar dagen later al, ontving ik het bestelde, maar jammer genoeg, de afmetingen kwamen niet overeen met wat ik had besteld, deze waren 100 x 200 cm.
Via de site heb ik hierover gereclameerd en het blijkt dat het product - op de achtergrond (informatie over de grootte van het assortiment van de webwinkel waar ik de bestelling heb geplaatst, lijkt wat opgeblazen) - uiteindelijk bij een andere winkel wordt besteld en ook door hen wordt geleverd.
De eigenlijke leverancier reageerde met: 'Nu is het zo dat een matrassen vilt altijd kleiner zijn de daadwerkelijke maat dit om te verkomen dat het viltdek buiten de matrassen steekt. Vooral bij het voeteind is dit meestal een ergernis.'
wat mij in de oren klonk als: 'Je bestelt een Peugeot 508 en krijgt een Peugeot 108!'
Dié maten, die staan er toch niet voor niets?

Afijn, vandaag heb ik dan, bijna 6 weken later en 36 e-mails (ik heb dan de automatisch gegenereerde antwoorden, 'Evaluatieverzoeken', herinneringen daaraan en 'We horen graag uw mening'-berichten, niet meegeteld) verder, de juiste matrasbeschermer ontvangen en kan ik eindelijk slapen.
O ja, de, bij een andere leverancier bestelde matras, past perfect, is niet te kort of steekt buiten het bed.
Naar boven

juli 2014 Vaart in uitvaart
Ik kwam er - na een gesprek, dat omstanders eens over crematies voerden - achter, dat ik al een hele tijd niets van mijn begrafenisondernemer had gehoord en me ook niet kon herinneren dat ik acceptgiro’s van hun had ontvangen.
Ik ben nogal bezig geweest met de bouw van mijn nieuwe huis, de inrichting daarvan en de verhuizing er naar toe.
Eerst maar eens tussen mijn virtuele bankafschriften gekeken, waar ik geen opdrachten richting begrafenisondernemer vond. Ik heb daarna, heel modern via een chat op hun site, met een medewerker van de onderneming ‘gesproken’ en zij vertelde dat ik sinds 2009 acceptgiro’s niet had betaald, ik niet op aanmaningen van hun kant en de uiteindelijke royementsbrief, had gereageerd.
Ik vertelde dat ik geen aanmaningen, rekeningen en opzegging had gehad. Dit speelde ver voor mijn verhuizing, waar ik hun overigens, via de verhuisservice van PostNL over had geïnformeerd. Deze informatie hadden ze, niet ontvangen en dat kwam wel vaker voor, zo vertelde ze.
Op mijn vraag om de verzekering te continueren kwam - na enige ruggespraak - het antwoord dat het te lang geleden was, dat deze was opgezegd.
Gelukkig heb ik naast virtuele ook informatie, gewoon op papier in een la, waarop ik zag dat de laatste rekening van de firma niet aan mij, maar aan mijn bovenburen was gestuurd.
In het e-mailmapje van de ondernemer op mijn pc, kwam ik mijn berichtje aan de begrafenisondernemer tegen, waarin ik hun vraag waarom zij rekeningen naar mijn buren, in plaats van naar mij, sturen. Op dat bericht, heb ik geen reactie gehad, ze zullen het niet hebben ontvangen, zo veronderstel ik.
Al gauw na het versturen van mijn e-mail kwam er een bericht terug waarin ze hun excuus maakten en schreven dat de fout volledig bij hun lag èn kreeg ik de verzekering dat deze kon worden voortgezet. Verder namen zij de helft van de kosten, €125, van de niet betaalde premie voor hun rekening. De acceptgiro van €125 voor mijn te betalen aandeel, heb ik ontvangen en uiteraard betaald.
Deze week kreeg ik wéér een acceptgiro waarop, behalve de premie van €14,66 ook een post ‘OUD SALDO’ van €125 op stond. Die €125, die ik toch al betaald had ....
Dat wordt weer een excuusbrief van hun kant; in ieder geval, dela kan dicht .... voor een tijdje.
Naar boven

januari 2014 Tegels
Bijna ieder jaar heb ik tegelzetters over de vloer. Van de wand achter de mengkraan van de douche in de badkamer, laten de tegels los. Dit komt - zo is mij verteld - doordat er ergens water achter de tegels loopt. Kennelijk is dit een moeilijk te verhelpen probleem, dit omdat ik nu aan de 3e serie tegels toe ben.
Oude tegels eruit, de sleuven waarin de leidingen liggen schoonmaken en de kletsnatte muur een dag laten drogen. Twee dagen later nieuwe tegels plaatsen en voegen en kitten.
Nadat de tegelzetter klaar was met zijn werk, nog een kop koffie dronk, stak hij, pas echt, zijn handen uit zijn mouwen en daar kwamen een paar joekels van tatoeages te voorschijn.
Op een van zijn armen waren figuren - waarvan ik dacht dat het Keltische tekens waren - te zien, op zijn andere arm was een - waarschijnlijk moeilijk te onthouden naam - gegraveerd. Hij vertelde dat hij die avond thuis aan de slag moest; hij had een eigen tatoeagebedrijf en vanavond kwam er een klant. Het was een zelf aangeleerde hobby van hem, zo vertelde hij en hij had genoeg klandizie.
Nadat hij was vertrokken en ik de vloer van de badkamer schoonmaakte, zag ik dat een vloertegel ernstig beschadigd was; hij zal toch niet alvast een nieuw motiefje op mijn badkamervloer hebben uitgeprobeerd?
Het blijft dweilen met de kraan open ....
Naar boven

augustus 2013 iRosetta
Je zou denken dat - als het over de vernieuwde uitvinding van de Steen van Rosetta, de tablet - gaat, er alleen zogenoemde iPads bestaan. Je hoort mensen vaak over een iPad, waar een tablet bedoeld wordt.
Mijn grootgrutter, die op de kleinsten past, heeft het er over dat zijn blad met recepten te vinden is 'in de android- en iPad-app'.
Hier worden twee verschillende zaken vermengd: Android is een besturingssysteem, iPad is een productnaam.
Nou zijn er meer van dat soort misverstanden, een 'verkeerslicht' wordt verward met een 'stoplicht'; verlichting aan de achterkant van een auto, die brandt als je afremt of stopt, men spreekt vaak over een 'koptelefoon' en dat terwijl ze alleen in Duitsland een Kopf hebben, in Nederland heet dat een' hoofdtelefoon', net als in Engeland, een headphone.
Nog eentje dan: 'op het internet zoeken' waar dan het 'web' wordt bedoeld; 'internet' is slechts de infrastructuur, de kabeltjes. Misschien kom ik later eens terug op deze en andere begripsverwarringen.
Maar goed, juister zou zijn: het volgende nummer van het blad is te vinden 'in de Android- en iOS-app'. Of kies anders voor: 'het blad is beschikbaar voor Acer, Amazon, Apple, Archos, Asus, Dell, Fujitsu, Google, HP, HTC, Huawei, Kobo, Lenovo, LG, Medion, Motorola, Mobii, Notion, Samsung' en Aldi andere merken die ik wellicht vergeet te noemen.
Naar boven

juli 2013 Recessie
Op het plein waar ik meestal mijn boodschappen doe, heb ik een bloemenwinkel ontdekt waar mensen met kennis en liefde voor hun vak werken; echt, een schot In de Roos. Ik houd niet van enorm grote bossen, die benemen het adembenemende uitzicht op mijn schilderijen teveel, nee, kleine, mooie, met zorg samengestelde boeketjes waar, afhankelijk van het moment in het jaar, bloemen van dat seizoen voor worden gebruikt en vaak ook een klein accent aan wordt meegegeven. Zoals een hartje op Valentijnsdag, een halve eierschaal met Pasen. De prijs daarvan is alleszins redelijk: € 6,95
Recent was ik daar weer voor zo'n klein, fijn bouquet, zag echter alleen bosjes van € 7,95 en vroeg aan een medewerker of ze de bosjes van € 6,95 niet hadden en of ze die weer zouden krijgen. Hij vertelde dat de prijs omhoog is gegaan naar die € 7,95; een verhoging van 14% en dat in een tijd waarin iedereen inlevert (inflatie in juli 2013 is 3,1%). Jammer, ik moet op zoek naar een andere bloemist.

addendum
september 2017
De prijs van dit boeketje is nu €8,95

addendum
april 2019
De prijs van dit boeketje is nu €9,50
Naar boven

addendum
april 2023
De prijs van dit boeketje is nu €12,50
Naar boven

juli 2013 Verspilling

Van Mijn zorgverzekeraar krijg ik iedere maand nog een rekening via de post, een brief met daaronder een euro-acceptgiro. De brief bestaat uit twee A4'tjes; op de 2e pagina staat, behalve het logo, alléén de regel: 'met internetbankieren wilt u dan het betalingskenmerk erbij zetten'.
In één jaar tijd krijg ik 24 a4'tjes, wat, met wat gerommel in de marge, terug te brengen zou moeten zijn naar 12 stuks.
Als dàt Mijn zorgverzekeraar lukt, ga ik kijken hoe ik een digitale rekening kan krijgen ....; ach, een mensis ook maar een mens.
Naar boven

augustus 2011 Reverse vooruitgang
Bij mijn grootgrutter kon je altijd de groente en het fruit gewoon in een plastic zak doen en werd dit bij de kassa op een weegschaal - die aan het geavanceerde kassasysteem was gekoppeld - gewogen. De kassière hoefde slechts alleen op de toets met productnaam te drukken en werd daarmee het product geregistreerd.
Sinds kort heeft mijn grootgrutter een nòg geavanceerder kassasysteem waar het weegsysteem (bij de kassa) niet mee samen werkt. Nu moet je weer, zoals vroeger, zelf de spulletjes wegen op de fruit- en groenteafdeling, wat toetsen met productnamen intoetsen om een sticker met streepjescode te krijgen die dan door het geavanceerde kassasysteem herkend en gescand wordt. Dat dan weer wel.
Naar boven

juli 2011 Uitgestelde expiratie
Het uitkeren van een geëxpireerde spaarrekening per 1 juli, zoals mijn bank en ik 15 jaar geleden hadden afgesproken, liep anders dan verwacht. Want de veronderstelling dat het geld 1 juli keurig op mijn rekening gestort zou zijn, dat had ik volledig mis.
De volgende dag 'Mijn Bank' gebeld en de hulpvaardige medewerker vertelde dat er in het weekend geen geld overgemaakt wordt en dat opdrachten ná het weekend verwerkt zouden worden.
Maandag, dinsdag, woensdag was er niets op 'Mijn Rekening' bijgeschreven en heb ik 'Mijn Bank' maar weer gebeld. Een eveneens hulpvaardige medewerker vertelde dat er deze keer, èrg veel uitbetalingen waren en dat àl die aanvragen verwerkt en goedgekeurd moesten worden. Voor mijn argumenten dat àl dat geld met één druk op één knop overgemaakt zou kunnen zijn en dat 'Mijn Bank' 15 jaar geleden al wist dat zij 'Mijn Gespaarde Geld', 1 juli 2011 moesten uitkeren, was de hulpvaardige medewerker niet gevoelig.
Dàt is pas visie, zie je wel vaker, oa. bij politici die zich er over verbazen dat er 'plotseling' zóveel oudere mensen (noem ze geen bejaarden) zijn. Waar komen die nou ineens vandaan; dat had men bij de geboortegolf toch niet kunnen bedenken. Iets voor later.
Naar boven